<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/DUO/37/10/2017 z dnia 2017-12-08

TEMAT: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie Przeglądów Okresowych Diatermii Elektrochirurgicznych, Przystawek Argonowych – 7 Pakietów w Okresie 36 m –cy. wg załączników
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-12-15 o godzinie 13:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-12-15 o godzinie 13:30
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
08.12.2017 Zaproszenie.37-10..doc ( 32.5 kB )
08.12.2017 Umowa.37-10..doc ( 81.5 kB )
08.12.2017 wykaz sprzętu.37-10..xlsx ( 16.8 kB )
08.12.2017 formularz oferty 1 ( 17.5 kB )
11.12.2017 formularz ofertowo cenowy.xlsx ( 37.3 kB )
27.12.2017 Wynik.37-10..doc ( 65 kB )