<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-194/2017 z dnia 2017-12-07

TEMAT: Dostawa sprzętu w ramach dosprzętowienia Sterylizacji
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-12-18 o godzinie 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-12-18 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
07.12.2017 Ogłoszenie ( 85.3 kB )
07.12.2017docx file SIWZ ( 67.3 kB )
07.12.2017 Formularz cenowy- zał. nr 1 ( 72.5 kB )
07.12.2017docx file Wzór umowy - zał. nr 4 ( 33.7 kB )
14.12.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 115.5 kB )
20.12.2017 Zestawienie z otwarcia ofert ( 49 kB )
07.02.2018 Korekta zestawienia z otwarcia ofert ( 49 kB )
08.02.2018 Wynik ( 680.5 kB )