<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/DTI/107/11/2017 z dnia 2017-12-05

TEMAT: Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu zapewnienia transmisji obrazu między pracowniami w ramach programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce.”
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-12-11 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-12-11 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
05.12.2017 Zaproszenie. ( 34 kB )
05.12.2017 Formularz ofertowy. ( 32.5 kB )
05.12.2017docx file Projekt umowy. ( 30.1 kB )
05.12.2017 Opis Przedmiotu Zamówienia. ( 104.3 kB )
14.12.2017 Wynik. ( 653.5 kB )