<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/DUO/29/11/2017 z dnia 2017-12-05

TEMAT: Wykonywanie przeglądów okresowych komór laminarnych w okresie 36 miesięcy„
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-12-11 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-12-11 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
05.12.2017 Zaproszenie. ( 30.5 kB )
05.12.2017 Formularz ofertowy. ( 32.5 kB )
05.12.2017 Projekt umowy. ( 88 kB )
05.12.2017 Załącznik do umowy. ( 50 kB )
05.12.2017 Pakiet. ( 14.9 kB )
21.12.2017 Wynik. ( 65 kB )