<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-206/2017 z dnia 2017-11-30

TEMAT: Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego w okresie 36 miesięcy – powtórzenie postępowania
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-12-11 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-12-13 godzina: 11:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-12-13 godzina: 12:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
30.11.2017 Ogłoszenie ( 78.2 kB )
30.11.2017docx file SIWZ ( 91.7 kB )
30.11.2017 Formularz cenowy - zał. nr 1 ( 14 kB )
30.11.2017 Formularz cenowy - zał. nr 1 ( 74 kB )
30.11.2017 Wzór umowy - zał. nr 4 ( 96.5 kB )
30.11.2017docx file Wykaz urządzeń - zał. nr 5 ( 75.5 kB )
07.12.2017 odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 118.5 kB )
07.12.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 24.5 kB )
14.12.2017 Zestawienie z otwarcia ofert ( 54.5 kB )
31.01.2018 Wynik ( 707.5 kB )