<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/DTI/78/11/2017 z dnia 2017-11-28

TEMAT: Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu doposażenia pracowni w ramach programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Stopy Cukrzycowej.”
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-12-01 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-12-01 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
28.11.2017 Zaproszenie. ( 33.5 kB )
28.11.2017 Formularz ofertowy. ( 32.5 kB )
28.11.2017docx file Umowa. ( 30.2 kB )
28.11.2017 Opis Przedmiotu Zamówienia. ( 248.9 kB )
28.11.2017 Pakiet. ( 101.6 kB )
12.12.2017 Wynik. ( 653.5 kB )