<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-182/2017 z dnia 2017-11-24

TEMAT: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej i Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-01-04 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2018-01-26 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2018-01-26 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
24.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 950.6 kB )
24.11.2017 Załącznik nr 1-Formularze cenowe ( 10 kB )
24.11.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 94.8 kB )
24.11.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy komisowej ( 31.2 kB )
24.11.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 30.2 kB )
15.12.2017 Modyfikacja SIWZ ( 643.5 kB )
15.12.2017docx file SIWZ po modyfikacji ( 95.3 kB )
15.12.2017 Załącznik nr 1-Formularze cenowe po modyfikacji ( 1019.5 kB )
29.12.2017 JEDZ ( 85.9 kB )
29.12.2017 JEDZ DO zaimporotwania ( 134.0 kB )
29.12.2017 Modyfikacja SIWZ (2) Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( 85 kB )
29.12.2017docx file SIWZ po modyfikacji (2) z 29.12.2017r. ( 90.3 kB )
29.12.2017 Załącznik nr 1-Formularze cenowe po modyfikacji (2) z 29.12.2017r. ( 1.0 MB )
29.12.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 653.5 kB )
29.12.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 65 kB )
29.12.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3) ( 65 kB )
03.01.2018 Modyfikacja SIWZ (3) Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( 856.5 kB )
03.01.2018docx file SIWZ po modyfikacji (3) z 03.01.2018r. ( 90.7 kB )
03.01.2018 Załącznik nr 1-Formularze cenowe po modyfikacji (3) z 03.01.2018r. ( 1.0 MB )
03.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (4) ( 65 kB )
03.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (5) ( 66 kB )
05.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (6) ( 66 kB )
05.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (7) ( 65 kB )
05.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (8) ( 656.5 kB )
05.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (9) ( 66 kB )
05.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (10) ( 659.5 kB )
05.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (11) ( 656.5 kB )
05.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (12) ( 656.5 kB )
11.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (13) ( 65 kB )
11.01.2018 Modyfikacja SIWZ (4) Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( 64 kB )
11.01.2018 Załącznik nr 1-Formularze cenowe po modyfikacji (3) z 11.01.2018r. ( 1.0 MB )
30.01.2018 Informacja o otwartych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia ( 59 kB )
30.01.2018docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
02.03.2018 Wynik postępowania nr 1 ( 734.5 kB )
09.03.2018 Wynik postępowania nr 2 ( 686.5 kB )
22.03.2018 Wynik postępowania nr 3 ( 73 kB )