<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-221/2017 z dnia 2017-11-24

TEMAT: Dostawa druków i materiałów biurowych- dogrywka
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-12-06 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-12-06 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
24.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 189.3 kB )
24.11.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 88.5 kB )
24.11.2017 Załącznik nr 1- formularze cenowe ( 180.5 kB )
24.11.2017docx file Załącznik nr 4 - wzór umowy ( 30.2 kB )
07.12.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 41 kB )
07.12.2017docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
20.12.2017 Wynik postępowania (1) ( 66 kB )
08.01.2018 Wynik postępowania (2) ( 69 kB )