<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/DZZ/41/10/2017 z dnia 2017-11-23

TEMAT: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jaj świeżych, której parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-12-04 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-12-04 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
23.11.2017 Zaproszenie. ( 37.5 kB )
23.11.2017 Formularz ofertowy. ( 32.5 kB )
23.11.2017 Umowa. ( 97 kB )
23.11.2017 Pakiet. ( 28 kB )
12.12.2017 Wynik. ( 65 kB )