<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/ASZ/36/11/2017 z dnia 2017-11-17

TEMAT: Przedmiotem zamówienia jest trabektydyna , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-11-20 o godzinie 13:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-11-20 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
17.11.2017 Zaproszenie. ( 31.5 kB )
17.11.2017 Formularz oferty. ( 26 kB )
17.11.2017 Umowa. ( 63.5 kB )
17.11.2017 Pakiet. ( 24.5 kB )