<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/ASZ/17/11/2017 z dnia 2017-11-10

TEMAT: Łata filcowa miękka, PTFE 1,2 x 10,2 cm , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-11-14 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-11-14 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
10.11.2017 Zaproszenie. ( 32 kB )
10.11.2017 Formularz oferty. ( 27 kB )
10.11.2017 Umowa. ( 64 kB )
10.11.2017 Pakiet. ( 19.5 kB )