<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/ASZ/09/11/2017 z dnia 2017-11-09

TEMAT: Przedmiotem zamówienia jest AFLIBERCEPT 100MG/4ML - CITO , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-11-10 o godzinie 14:30
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-11-10 o godzinie 14:40
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
09.11.2017 Zaproszenie. ( 31 kB )
09.11.2017 Formularz oferty. ( 25.5 kB )
09.11.2017 Umowa. ( 64.5 kB )
09.11.2017 Pakiet. ( 23 kB )