<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-148/2017 z dnia 2017-11-09

TEMAT: Dostawa odczynników do badań serologii krwi metodą żelową i klasyczną z dzierżawą urządzeń wraz z oprogramowaniem dla Banku Krwi i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej na okres 24 miesięcy .
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-12-19 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-12-19 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
09.11.2017 ogłoszenie ( 135.2 kB )
09.11.2017 pakiety ( 61 kB )
09.11.2017docx file wzór umowy ( 34.6 kB )
09.11.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 83.6 kB )
09.11.2017 Załącznik nr 3 - JEDZ ( 87.7 kB )
14.11.2017 Jedz do pobrania ( 134.1 kB )