<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-148/2017 z dnia 2017-11-09

TEMAT: Dostawa odczynników do badań serologii krwi metodą żelową i klasyczną z dzierżawą urządzeń wraz z oprogramowaniem dla Banku Krwi i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej na okres 24 miesięcy .
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-12-19 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-12-28 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-12-28 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
09.11.2017 ogłoszenie ( 135.2 kB )
09.11.2017 pakiety ( 61 kB )
09.11.2017docx file wzór umowy ( 34.6 kB )
09.11.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 83.6 kB )
09.11.2017 Załącznik nr 3 - JEDZ ( 87.7 kB )
14.11.2017 Jedz do pobrania ( 134.1 kB )
11.12.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) Modyfikacja SIWZ. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert ( 688.5 kB )
11.12.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 630.5 kB )
14.12.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 74.3 kB )
14.12.2017docx file wzór umowy po modyfikacji ( 34.9 kB )
28.12.2017docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
29.12.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 37 kB )
22.01.2018 Wynik postępowania ( 65 kB )