<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DUO/88/10/2017 z dnia 2017-11-06

TEMAT: Usunięcie awarii siłowników do napędów zaworów regulacyjnych w układach nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych N6, N23, NW45 i N70 w bud. J
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-11-10 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-11-10 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
06.11.2017 Zaproszenie. ( 36.5 kB )
06.11.2017 Opis Przedmiotu Zamówienia. ( 31.5 kB )
06.11.2017 Formularz asortymentowo-cenowy. ( 19.5 kB )
06.11.2017 Umowa. ( 79.5 kB )