<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-175/2017 z dnia 2017-11-03

TEMAT: Dostawa środków czystości.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-11-15 o godzinie 10:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-11-15 o godzinie 11:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
03.11.2017docx file SIWZ ( 65.3 kB )
03.11.2017 Formularz cenowy - załącznik 1a ( 302.5 kB )
03.11.2017 Wzór umowy - załącznik nr 4 ( 76.5 kB )
03.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 70.0 kB )
13.11.2017 Odpowiedzi na pytania 1 ( 64 kB )
13.11.2017 Odpowiedzi na pytania 2 ( 64 kB )
17.11.2017 Informacja z otwarcia ofert. ( 94.5 kB )
31.01.2018 Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. ( 80 kB )