<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DUO/82/10/2017 z dnia 2017-10-30

TEMAT: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu awarii stacji uzdatniania wody dla Działu Sterylizacji: wymiana zużytych złóż filtracyjnych w butlach ciśnieniowych demi za stacją odwróconej osmozy oraz uszkodzonej pompy, których parametry szcze
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-11-03 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-11-03 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
30.10.2017 Zaproszenie. ( 35.5 kB )
30.10.2017 Opis Przedmiotu Zamówienia. ( 31 kB )
30.10.2017 Formularz asortymentowo-cenowy. ( 19.5 kB )
30.10.2017 Umowa. ( 79 kB )