<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-147/2017 z dnia 2017-10-23

TEMAT: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-11-30 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-11-30 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
23.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 1.2 MB )
23.10.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 98.4 kB )
23.10.2017 Załącznik nr 1- formularze cenowe ( 3.1 MB )
23.10.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 30.1 kB )
23.10.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy komisowej ( 31.0 kB )
23.10.2017 Załącznik nr 3 - JEDZ ( 85.8 kB )
14.11.2017 Jedz do pobrania ( 133.9 kB )