<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-147/2017 z dnia 2017-10-23

TEMAT: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-11-30 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-11-30 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
12.01.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 58 kB )
23.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 1.2 MB )
23.10.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 98.4 kB )
23.10.2017 Załącznik nr 1- formularze cenowe ( 3.1 MB )
23.10.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 30.1 kB )
23.10.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy komisowej ( 31.0 kB )
23.10.2017 Załącznik nr 3 - JEDZ ( 85.8 kB )
14.11.2017 Jedz do pobrania ( 133.9 kB )
21.11.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 65 kB )
23.11.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 657.5 kB )
23.11.2017 Załącznik nr 1- Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 36 kB )
23.11.2017 Załącznik nr 2- Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 27 kB )
23.11.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3) ( 65 kB )
23.11.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (4) ( 661.5 kB )
23.11.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (5) ( 66 kB )
23.11.2017 Załącznik nr 1- Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (5) ( 421.3 kB )
23.11.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (6) ( 657.5 kB )
23.11.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (7) ( 65 kB )
23.11.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (8) ( 66 kB )
23.11.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (9) ( 66 kB )
23.11.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (10) ( 62 kB )
23.11.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (11) ( 630.5 kB )
23.11.2017 Załącznik nr 1- Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (11) ( 62.1 kB )
23.11.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (12) ( 629.5 kB )
23.11.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (13) ( 632.5 kB )
23.11.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (14) ( 632.5 kB )
23.11.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (15) ( 654.5 kB )
01.12.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 58 kB )
01.12.2017docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
29.01.2018 Wynik postępowania ( 91 kB )