<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-186/2017 z dnia 2017-10-18

TEMAT: Dostawa odczynników dla Laboratorium Analitycznego - wyczerpanie asortymentu (2)
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-10-30 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-10-30 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
18.10.2017docx file Ogłoszenie o zamówieniu ( 29.0 kB )
18.10.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 87.8 kB )
18.10.2017 Załącznik nr 1- formularze cenowe ( 40 kB )
18.10.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 29.4 kB )
31.10.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 36 kB )
31.10.2017docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
07.11.2017 Wynik postępowania ( 64 kB )