<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-161/2017 z dnia 2017-10-10

TEMAT: Dostawa warzyw i owoców
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-10-20 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-10-20 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
10.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 83.2 kB )
10.10.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 119.4 kB )
10.10.2017docx file Załacznik nr 4- wzor umowy ( 29.7 kB )
20.10.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 36 kB )
20.10.2017docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
17.11.2017 Wynik postępowania ( 66 kB )