<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-154/2017 z dnia 2017-10-09

TEMAT: „DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKA NEUROCHIRURGII- WYCZERPANIE”
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-10-19 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-10-25 godzina: 11:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-10-25 godzina: 12:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
09.10.2017 Ogłoszenie ( 88.7 kB )
09.10.2017 SIWZ ( 282.5 kB )
09.10.2017 Formularz cenowy - zał. nr 1 ( 156.5 kB )
17.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 20.3 kB )
23.10.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 10 kB )
27.10.2017 Zestawienie z otwarcia ofert ( 52.5 kB )
27.10.2017docx file Oświadczenie GK ( 20.4 kB )
04.12.2017 Wynik ( 68 kB )
04.12.2017 Wynik - sprostowanie ( 68 kB )