<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-163/2017 z dnia 2017-10-06

TEMAT: Sukcesywna dostawa paliw poprzez bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego pojazdów służbowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego oraz usługi ich mycia, rozliczane za pomocą kart bezgotów
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-10-17 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-10-20 godzina: 11:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-10-20 godzina: 12:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
06.10.2017 Ogłoszenie ( 90.1 kB )
06.10.2017docx file SIWZ ( 71.5 kB )
06.10.2017docx file Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 ( 22.7 kB )
06.10.2017docx file Formularz ofertowy - zał. nr 2 A ( 27.4 kB )
06.10.2017docx file Formularz ofertowy - zał. nr 2B ( 23.3 kB )
06.10.2017docx file Opis środków organizacyjno - technicznych- zał.nr 4 ( 15.5 kB )
06.10.2017docx file Umowa - zał. nr 5A ( 34.7 kB )
06.10.2017docx file Umowa - zał. nr 5 B ( 32.3 kB )
06.10.2017docx file Wykaz wykonanych usług -zał. nr 6 ( 18.4 kB )
13.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 20.3 kB )
17.10.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy ( 12 kB )
31.10.2017 Unieważnienie postępowania ( 103.5 kB )