<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/ASZ/97/09/2017 z dnia 2017-09-29

TEMAT: Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne dla PCCE zgodnie z załącznikiem, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-10-03 o godzinie 14:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-10-03 o godzinie 14:10
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
29.09.2017 Zaproszenie. ( 31.5 kB )
29.09.2017 Formularz oferty. ( 27 kB )
29.09.2017 Umowa. ( 61 kB )
29.09.2017 Pakiet. ( 29 kB )