<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-110/2017 z dnia 2017-09-26

TEMAT: Konserwacja systemów przyzywowych na okres 36 m-cy
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-10-06 o godzinie 10:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-10-06 o godzinie 11:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
26.09.2017docx file SIWZ - załącznik nr 1 ( 72.9 kB )
26.09.2017 Wzór umowy - załącznik nr 4 ( 104.5 kB )
26.09.2017 Załącznik 5 ( 65.5 kB )
26.09.2017docx file Załącznik 6 - wykaz usług ( 15.4 kB )
26.09.2017docx file Załącznik 7 - pracownicy ( 13.4 kB )
26.09.2017docx file Załącznik 7a -wykaz pracowników ( 15.0 kB )
26.09.2017 Zestawienie urzadzeń systemu przyzywowego. ( 36.5 kB )
26.09.2017 Opis przedmiotu zamówienia. ( 25 kB )
26.09.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 84.1 kB )
09.10.2017 Unieważnienie postępowania. ( 625.5 kB )