<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-144/2017 z dnia 2017-09-26

TEMAT: Dostawa systemu neuronawigacji oraz mikroskopu chirurgicznego dla Bloku operacyjnego Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-11-03 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-11-03 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
26.09.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 119.5 kB )
26.09.2017docx file SIWZ ( 90.4 kB )
26.09.2017 Załącznik nr 1a - Formularz cenowy ( 44 kB )
26.09.2017docx file Załącznik nr 1b - OPZ ( 40.0 kB )
26.09.2017docx file Załącznik nr 4 - Wzór umowy ( 47.9 kB )
26.09.2017 Załącznik nr 3 - JEDZ ( 86.4 kB )
26.09.2017 jedz do zaimportowania ( 134.0 kB )
18.10.2017docx file Modyfikacja SIWZ ( 187.0 kB )
18.10.2017docx file Zmodyfikowany wzór umowy ( 47.8 kB )
25.10.2017docx file Odpowiedzi (1) ( 101.6 kB )
25.10.2017docx file Odpowiedzi (2) ( 98.3 kB )
03.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ( 9.2 kB )
06.11.2017 Informacja o unieważnieniu postępowania ( 113.6 kB )