<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/ASZ/55/09/2017 z dnia 2017-09-15

TEMAT: Przedmiotem zamówienia leku Etanercept 50mg 4 wstrz./amp-strz , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-09-19 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-09-19 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
15.09.2017 Zaproszenie na_-_wzór 1 ( 28.5 kB )
15.09.2017 Umowa.55-09..doc ( 61 kB )
15.09.2017 etanercept tabletki ( 11.5 kB )
15.09.2017 Formularz_oferty 1 ( 17.5 kB )