<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/DUO/93/08/2017 z dnia 2017-09-14

TEMAT: Wykonywanie przeglądów okresowych urządzeń do ogrzewania pacjentów oraz urządzeń do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi w okresie 36 miesięcy„
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-09-21 o godzinie 12:30
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-09-28 godzina: 12:30:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-09-28 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
14.09.2017 Zaproszenie. ( 31.5 kB )
14.09.2017docx file Opis Przedmiotu Zamówienia. ( 65.3 kB )
14.09.2017 Wzór umowy. ( 87 kB )
14.09.2017 Pakiet. ( 13 kB )
14.09.2017 Formularz oferty. ( 32.5 kB )
12.12.2017 Wynik. ( 653.5 kB )