<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-113/2017 z dnia 2017-09-12

TEMAT: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny – przetarg roczny.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-10-20 o godzinie 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-10-20 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
12.09.2017 Ogłoszenie ( 1.3 MB )
12.09.2017docx file SIWZ ( 73.4 kB )
12.09.2017 Formularz cenowy - zał. nr 1 ( 50 kB )
12.09.2017docx file Załącznik nr 3 - JEDZ ( 58.8 kB )
12.09.2017docx file Wzór umowy - zał. nr 4 ( 26.6 kB )
14.09.2017 Sprostowanie ( 67.4 kB )
06.10.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 13 kB )
10.10.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców II ( 27 kB )
11.10.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców III ( 121.5 kB )
12.10.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców IV ( 132.5 kB )
12.10.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców V ( 124.5 kB )
26.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ( 38.7 kB )
27.10.2017 Korekta do informacji z otwarcia ofert ( 39.2 kB )
13.12.2017 Wynik I ( 76 kB )
20.12.2017 Wynik II ( 90 kB )
02.01.2018 Sprostowanie do Wyniku II ( 66 kB )