<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-132/2017 z dnia 2017-08-29

TEMAT: Dostawa odczynników dla Laboratorium Analitycznego- wyczerpanie asortymentu
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-09-13 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-09-13 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
29.08.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 78.0 kB )
29.08.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia ( 88.3 kB )
29.08.2017 Formularz cenowy-pakiety ( 66.5 kB )
29.08.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 29.3 kB )
18.09.2017 zestawienie ( 26.5 kB )
18.09.2017docx file oświadczenie GK ( 20.3 kB )
25.09.2017 Wynik postępowania ( 647.5 kB )