<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/ASZ/57/08/2017 z dnia 2017-08-28

TEMAT: Przedmiotem zamówienia KONCENTRATÓW DO DIALIZ , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-09-01 o godzinie 13:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-09-01 o godzinie 13:30
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
28.08.2017 Zaproszenie. ( 28.5 kB )
28.08.2017 Formularz oferty. ( 17.5 kB )
28.08.2017 Umowa. ( 61.5 kB )
28.08.2017 Pakiet. ( 36 kB )
30.08.2017 Odpowiedzi na pytania. ( 28 kB )