<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DUO/78/08/2017 z dnia 2017-08-28

TEMAT: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wymianą poszyć materacy do łóżek porodowych typu Affinity 4 Lift off prod. Hill-Rom, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-09-01 o godzinie 15:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-09-01 o godzinie 15:30
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
28.08.2017 Zaproszenie - poszycia ( 38 kB )
28.08.2017 zał nr 1-poszycia.xls ( 38 kB )
28.08.2017 zał.nr 2 - poszycia. ( 69 kB )
28.08.2017 Formularz- ofrty 1. ( 27 kB )