<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-124/2017 z dnia 2017-08-25

TEMAT: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Szczękowej-wyczerpanie
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-09-06 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-09-06 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
25.08.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 70.5 kB )
25.08.2017docx file SIWZ ( 61.1 kB )
25.08.2017 Formularz cenowy- pakiety ( 35.5 kB )
25.08.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 30.7 kB )
08.09.2017 Zestawienie ofert z otwarcia ( 11.1 kB )
18.09.2017 Unieważnienie postępowania ( 62 kB )