<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DUO/62/08/2017 z dnia 2017-08-22

TEMAT: Przedmiotem zamówienia jest dostawa głowicy będąca elementem wyposażenia aparatu USG MyLab One której parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-08-29 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-08-29 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
22.08.2017 Zaproszenie. ( 28 kB )
22.08.2017 Formularz oferty. ( 33 kB )
22.08.2017docx file Umowa. ( 28.2 kB )
22.08.2017 Pakiet. ( 40.5 kB )