<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-88/2017 z dnia 2017-08-18

TEMAT: Dostawa energii elektrycznej na okres 24 miesięcy
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-09-27 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-10-25 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-10-25 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
18.08.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 128.2 kB )
18.08.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 100.7 kB )
18.08.2017 JEDZ ( 84.4 kB )
18.08.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 36.8 kB )
21.09.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 655.5 kB )
21.09.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2), Modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert ( 66 kB )
21.09.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy po modyfikacji ( 36.6 kB )
27.09.2017 Załącznik nr 4- wzór umowy po modyfikacji (2) z 27.09.2017r. ( 66 kB )
03.10.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3) ( 65 kB )
03.10.2017 Omyłka pisarska ( 65 kB )
05.10.2017 Omyłka pisarska (2) ( 684.5 kB )
09.10.2017 Modyfikacja SIWZ (3) Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert ( 68 kB )
09.10.2017docx file SIWZ po modyfikacji ( 101.1 kB )
12.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 66.4 kB )
30.10.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 36.5 kB )
30.10.2017 Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 24.5 kB )
04.12.2017 Wynik postępowania ( 64 kB )