<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-106/2017 z dnia 2017-08-17

TEMAT: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej ( separator komórkowy, preparatyka komórek)
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-08-30 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-08-30 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
17.08.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 74.7 kB )
17.08.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 87.8 kB )
17.08.2017 Formularze cenowe- pakiety ( 44.5 kB )
17.08.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 29.8 kB )
24.08.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 65 kB )
24.08.2017 Modyfikacja SIWZ ( 674.5 kB )
24.08.2017docx file SIWZ po modyfikacji ( 87.8 kB )
24.08.2017 Formularze cenowe-pakiety ( 44.5 kB )
24.08.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 29.7 kB )
30.08.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 36 kB )
30.08.2017docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
11.10.2017 Wynik postępowania ( 64 kB )