<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-134/2017 z dnia 2017-08-08

TEMAT: Dostawa odczynników dla Laboratorium Mikrobiologicznego- wyczerpanie asortymentu
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-08-18 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-08-21 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-08-21 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
08.08.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 85.6 kB )
08.08.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 88.0 kB )
08.08.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 29.3 kB )
08.08.2017 Załącznik nr 1- formularze cenowe ( 62 kB )
16.08.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 20.0 kB )
17.08.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 65 kB )
17.08.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 665.5 kB )
17.08.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3) ( 65 kB )
17.08.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (4) ( 66 kB )
21.08.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 37 kB )
21.08.2017docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
01.09.2017 Wynik postępowania ( 65 kB )