<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/ASZ/12/08/2017 z dnia 2017-08-07

TEMAT: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Chirurgii Serca – dogrywka i wyczerpanie (2) którego parametry szczegółowo opisano w załączonych do zaproszenia pakietach
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-08-16 o godzinie 14:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-08-16 o godzinie 14:30
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
07.08.2017docx file Zaproszenie.12-08. ( 15.7 kB )
07.08.2017 12-08.formularze cenowe.xlsx ( 251.7 kB )
07.08.2017docx file Umowa.12-08..docx ( 31.5 kB )
07.08.2017 Formularz-oferty 1 ( 27 kB )
07.09.2017 Wynik.12-08. ( 65 kB )