<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-122/2017 z dnia 2017-07-21

TEMAT: Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji GE Medical
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-08-02 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-08-31 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-08-31 godzina: 00:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
21.07.2017docx file Ogłoszenie o zamówieniu ( 26.5 kB )
21.07.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 62.8 kB )
21.07.2017 Załącznik nr 1A - formularz cenowy ( 33 kB )
21.07.2017 Załączniki 1B i 1C ( 10.6 kB )
21.07.2017docx file Załącznik 1D Wykaz urządzeń ( 22.2 kB )
25.07.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 22.3 kB )
26.07.2017docx file Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego ( 97.5 kB )
26.07.2017 Treść odwołania ( 5.7 MB )
04.08.2017docx file Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 13.4 kB )
11.08.2017docx file Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 13.4 kB )
23.08.2017 Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert ( 656.5 kB )
23.08.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- po modyfikacji ( 66.6 kB )
23.08.2017 Załącznik nr 4 - wzór umowy po modyfikacji ( 11 kB )
23.08.2017 Załączniki 1B i 1C ( 10.7 kB )
23.08.2017docx file Załącznik 1 D ( 22.0 kB )
23.08.2017 Załącznik nr 1A- formularz cenowy ( 33 kB )
23.08.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 25.8 kB )
29.08.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 655.5 kB )
29.08.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 678.5 kB )
31.08.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 36 kB )
31.08.2017docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
03.10.2017 Wynik postępowania ( 65 kB )