<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-81/2017 z dnia 2017-07-05

TEMAT: Dostawa sprzętu specjalistycznego do urodynamiki dla Kliniki Urologii
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-07-14 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-07-18 godzina: 11:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-07-18 godzina: 12:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
05.07.2017 Ogłoszenie ( 69.6 kB )
05.07.2017docx file SIWZ ( 63.8 kB )
05.07.2017 Formularz cenowy- zał.1 ( 64 kB )
05.07.2017docx file Wzór umowy- zał. nr4 ( 30.8 kB )
12.07.2017docx file Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 14.6 kB )
14.07.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 130.5 kB )
18.07.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 52.5 kB )
18.07.2017docx file Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( 20.1 kB )
05.09.2017 Wynik ( 66 kB )
13.09.2017 Informacja z otwarcia ofert - po poprawieniu omyłki rachunkowej ( 53 kB )
15.09.2017 Wynik II ( 67 kB )