Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-177/2019
z dnia 2019-05-16
Dostawa druków i materiałów biurowych wg pakietów 1 - 52 - trzecie powtórzenie2019-05-24
USK/DZP/PN-156/2019
z dnia 2019-05-14
Dostawa implantów ślimakowych dla Kliniki Otolaryngologii.2019-05-27
USK/DZP/PN-143/2019
z dnia 2019-05-09
Dostawa atestowanych materiałów oraz narzędzi do instalacji sanitarnych, gazowych i wentylacyjnych wraz z rozładunkiem u Zamawiającego (Wrocław kampus przy ul. Borowskiej lub Wrocław kampus w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej)2019-05-20
USK/DZP/PN-142/2019
z dnia 2019-05-13
Dostawa sprzętów specjalistycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku (separator komórkowy, preparatyka komórek)
Nowy termin składania ofert: 2019-05-27
2019-05-23
USK/DZP/PN-139/2019
z dnia 2019-05-10
Dostawa zestawów do przezskórnego usuwania elektrod dla Pracowni Hemodynamiki
Nowy termin składania ofert: 2019-05-24
2019-05-22
USK/DZP/PN-132/2019
z dnia 2019-04-29
Usługa nadzoru autorskiego i serwisu systemu Cato w okresie 12 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-05-13
2019-05-09
USK/DZP/PN-129/2019
z dnia 2019-05-21
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK2019-06-24
USK/DZP/PN-128/2019
z dnia 2019-05-13
Dostawa zastawek aortalnych do implantacji przezskórnej2019-06-14
USK/DZP/PN-127/2019
z dnia 2019-05-10
Dostawa środków dezynfekcyjnych - wyczerpanie2019-05-20
USK/DZP/PN-126/2019
z dnia 2019-05-20
Dostawę sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca2019-06-04
USK/DZP/PN-125/2019
z dnia 2019-05-14
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki 2019-06-17
USK/DZP/PN-124/2019
z dnia 2019-05-14
Dostawa sprzętu specjalistycznego stentgraftów typu branch dla PCCE2019-06-17
USK/DZP/PN-123/2019
z dnia 2019-05-14
Dostawa leków z programów lekowych - Immunoglobulina2019-06-18
USK/DZP/PN-122/2019
z dnia 2019-05-20
Dostawa materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – wyczerpanie2019-05-30
USK/DZP/PN-119/2019
z dnia 2019-04-26
Dostawę /zakup energii elektrycznej do obiektów w kampusie przy ul. M. Curie- Skłodowskiej,
Nowy termin składania ofert: 2019-05-13
2019-05-10
USK/DZP/PN-118/2019
z dnia 2019-04-30
Dostawa produktów leczniczych - dogrywka (1)
Nowy termin składania ofert: 2019-05-24
2019-05-13
USK/DZP/PN-115/2019
z dnia 2019-04-11
Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej.
wizja lokalna w dniu 17.04.2019r., godz. 10 :00 . Szczegóły w SIWZ.
2019-04-30
USK/DZP/PN-111/2019
z dnia 2019-05-10
Usługa wydawania karnetów sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2019-05-20
USK/DZP/PN-110/2019
z dnia 2019-04-24
Sprzęt specialistyczny i patomorfologiczny – wyczerpanie asortymentu2019-05-08
USK/DZP/PN-109/2019
z dnia 2019-05-08
Dostawa leków z programów lekowych2019-06-11
USK/DZP/PN-108/2019
z dnia 2019-05-14
Odczynniki do Laboratorium Analitycznego – wyczerpanie2019-05-23
USK/DZP/PN-96/2019
z dnia 2019-04-26
Dostosowanie stanowisk mycia i dezynfekcji do nowych narzędzi w Dziale Sterylizacji (Budynek J przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu) – wykonanie odciągów gazów niebezpiecznych i osłon twarzy (3 stanowiska)2019-05-15
USK/DZP/PN-95/2019
z dnia 2019-04-12
Dostawa licencji wraz z integracją systemów PACS (AGFA) i RIS (ALTERIS)2019-04-26
USK/DZP/PN-94/2019
z dnia 2019-04-24
Dostawa materiałów do sterylizacji 2019-05-29
USK/DZP/PN-93/2019
z dnia 2019-03-28
Odczynniki dla Pracowni hematologicznych, Laboratorium Analitycznego oraz Poradni Genetycznej w okresie 24 miesięcy. 2019-04-09
USK/DZP/PN-90/2019
z dnia 2019-04-11
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki-dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2019-04-25
2019-04-19
USK/DZP/PN-89/2019
z dnia 2019-04-17
Dostawa odczynników dla Izolacji DNA/RNA z dzierżawą automatu, zestawu do kompensacji light mix do badań wirusologicznych oraz amoniaku i kwasów żółciowych do dzierżawionych analizatorów na okres 12 miesięcy2019-04-26
USK/DZP/PN-88/2019
z dnia 2019-04-29
„Dostawa sprzetu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii ( cusa, neuromonitoring, elektromonitoring, neuronawigacja, neuroendoskopia)” 2019-05-14
USK/DZP/PN-86/2019
z dnia 2019-04-02
Dostawa sprzętu specjalistycznego- stentgrafty dla PCCE (2)
Nowy termin składania ofert: 2019-05-17
2019-05-06
USK/DZP/PN-83/2019
z dnia 2019-04-08
Dostawa rękawic jednorazowych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2019-05-14
2019-05-09
USK/DZP/PN-80/2019
z dnia 2019-03-22
Dostawa wyposażenia meblowego, wraz z transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Kliniki Kardiologii, Kliniki Onkologii i Centrum Badań Klinicznych oraz we wskazanych pomieszczeniach Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne
Nowy termin składania ofert: 2019-04-02
2019-04-01
USK/DZP/PN-77/2019
z dnia 2019-04-02
Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych2019-05-06
USK/DZP/PN-71/2019
z dnia 2019-03-13
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - kolejne powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-05-10
2019-04-15
USK/DZP/PN-68/2019
z dnia 2019-04-08
Dostawa pomp insulinowych dla Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
Nowy termin składania ofert: 2019-05-13
2019-05-09
USK/DZP/PN-65/2019
z dnia 2019-03-28
Przegląd okresowy aparatów RTG w pakietach od 1 do 11 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-04-09
2019-04-05
USK/DZP/PN-62/2019
z dnia 2019-03-28
Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego sterylnego wg pakietów 107- powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-05-06
2019-04-30
USK/DZP/PN-60/2019
z dnia 2019-04-09
„Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii – wyczerpanie“ 2019-05-13
USK/DZP/PN-50/2019
z dnia 2019-03-26
Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii na okres 12 miesięcy,- powtórzenie.2019-04-26
USK/DZP/PN-38/2019
z dnia 2019-03-22
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca
Nowy termin składania ofert: 2019-04-08
2019-04-03
USK/DZP/PN-5/2019
z dnia 2019-02-20
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny - trauma2019-03-25