DZH/62/VII/2018/KCUD/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/62/VII/2018/KCUD/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – REALIZOWANYCH W KLINICE CHIRURGII I UROLOGII DZIECIĘCEJ. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 160 godz./m-c, dyżury medyczne oraz kierowanie obszarem ortopedyczno-urazowym.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy