Kolejne wsparcie szpitala
 

Kolejne wsparcie szpitala


Pracownia Badań Naczyniowych Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej USK dysponuje kolejnym narzędziem diagnostycznym, umożliwiającym przeprowadzenie nieinwazyjnej oceny funkcji naczyń krwionośnych. Dzięki pozyskaniu środków finansowych z Fundacji Polska Miedź, przy wsparciu Fundacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Pracownia doposażyła się w urządzenie SphygmoCor CPV do nieinwazyjnego pomiaru centralnego ciśnienia tętniczego oraz pozwalającego na ocenę sztywności naczyń tętniczych wykorzystując referencyjną metodę tonometrii aplanacyjnej. Znaczenie oceny centralnego ciśnienia tętniczego jest powszechnie znane. Wiadomym jest, że w porównaniu do ciśnienia obwodowego pozwala ono w sposób bardziej dokładny przewidywać ryzyko wystąpienia niekorzystnych incydentów sercowo-naczyniowych. W ten sposób Klinika dysponuje pełnym zapleczem diagnostycznym do nieinwazyjnej oceny układu krążenia, co jest niezmiernie istotne w kontekście zainteresowań Jednostki ognisujących się wokół chorób układu sercowo-naczyniowego oraz onkologii klinicznej. Dzięki temu Klinika jest ośrodkiem, który może w sposób kopleksowy zajmować się chorymi z chorobami nowotworowymi, poddawanymi leczeniu za pomocą chemioterapii w kontekście oceny wczesnej i późnej kardiotoksyczności. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż jest to kolejne wsparcie szpitala przez Fundację Polska Miedź, poprzednio wyposażono m.in. Laboratorium Snu, które zajmuje się bezdechem śródsennym oraz wyposażono Pracownię Holterowską w nowoczesne rejestratory do całodobowego monitorowania EKG.