II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik Oddziałudr n.med. Jarosław Terpiński


Lokalizacjaul. T. Chałubińskiego 1a, 50-368 Wrocław

 
Kierownik oddziału (przez
sekretariat )

Kierownik oddziału
bezpośrednio


Sekretariat

Sekretariat - FAX

e-mail

(71) 329 09 23


(71) 784-21-XX


(71) 784-21-31

(71) 327-09-24

Sekretariat czynny w godzinach 7:00 - 14:35

Dyżurka lekarska(71) 784 21 39
Dyżurka pielegniarska
(71) 784 21 45, 46
Pielęgniarka Oddziałowa
(71) 784 21 34
Poradnia Leczenia bólu(71) 784 21 51


Usługi medyczne

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:

Anestezjologia:
 - znieczulenia pacjentów do zabiegów operacyjnych
   w obrębie Klinik zabiegowych SPSK Nr 1, w tym
   połączenie znieczuleń ogólnych i regionalnych
   u wymagających pacjentów
 - znieczulenie regionalne ciągłe znoszące ból,
    także w okresie pooperacyjnym
 - opieka okołooperacyjna nad pacjentami:
    przygotowanie do znieczulenia oraz współpraca
    w zakresie analgezji pooperacyjnej, w tym
    analgezji kontrolowanej przez pacjenta, tzw. PCA ( certyfikat ,,  Szpital bez bólu")
 - zakładanie długoterminowych dostępów naczyniowych, takich jak:
    porty dożylne,
    cewniki tunelizowane
 - obsługa i konsultacje dotyczące dostępów naczyniowych długoterminowych 

Intensywna Terapia:
 - diagnostyka i leczenie chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i z ciężką niewydolnością wielonarządową, w tym układu oddechowego, krążenia, nerwowego, czy niewydolności wątroby i nerek
 - zaawansowane techniki wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej
 - złożone przerywane i ciągłe techniki leczenia nerkozastępczego ( hemodializa, hemofiltracja, hemodiafiltracja, plazmafereza)
 - zintegrowane metody leczenia ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego

 

 


Poradnia Badania i Leczenia Bólu

Kompleksowe multimodalne leczenie bólu obejmujące prócz farmakoterapii:

Procedury psychologiczne:

 - badanie testem psychologicznym,
 - badanie osobowości,
 - testy/ ocena psychologiczna inna,
 - psychologiczna ocena stanu psychicznego - inna niż wymieniona,
 - trening autogenny,
 - terapia relaksacyjna,
 - psychoterapia podtrzymująca,
 - psychoterapia indywidualna,
 - inne poradnictwo.

 

 

Procedury zabiegowe:

- zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego,
- wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego,

- wstrzyknięcie do nerwu obwodowego z wyjątkiem środków neurolitycznych,

- znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych ( powyżej 2-godzin), wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł,

- prądy TENS,

- zabieg fizykoterapii przeciwbólowo

 

 Skład osobowy Oddziału

Kierownik

dr n.med. Jarosław Terpiński

 

Zespół Oddziału

Specjaliści

dr n. med. Jarosław Terpiński
dr n. med. Emilia Kędzia
lek. Izabela Kita
lek. Beata Mielczarek
dr n. med. Marta Michalak
dr n. med. Katarzyna Matysiak-Luśnia
lek. Monika Szulborska
lek. Roman Szulborski
lek. Jarosław Majda
lek. Bartosz Nestorowicz

Poradnia Leczenia bólu 

dr n. med. Sylwester Mordarski
 

 Rezydenci

lek. Alla Anishchyk
lek. Katarzyna Batorska
lek. Aleksandra Jankowska
lek. Joanna Michalak
lek. Katarzyna Marciniak
lek. Anna Starczewska
lek. Joanna Pstraś
lek. Katarzyna Szwajkowska
lek. Agata Obolewicz
lek. Alena Ladysh
lek. Mateusz Urowski