Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych

Kierownik KlinikiProf. nadzw. dr hab. Leszek Szenborn

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny zakaźny

Prof. nadzw. dr hab. Leszek Szenborn


Lokalizacjaul.  T. Chałubińskiego 2-2a,  50-368 Wrocław

 
Kontakt Telefon
Sekretariat
Sekretariat - FAX
e-mail
(71) 770-31-51
(71) 770-31-52

Sekretariat czynny w godzinach 8:00 - 15:00
Dyżurka lekarska
(71) 770-31-55
Dyżurka pielęgniarska
(71) 770-31-58
Rejestracja do poradni
(71) 770-31-59

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


 Kierownik Kliniki:
Prof. nadzw. dr hab. Leszek Szenborn - specjalista II stopnia z pediatri, specjalista chorób zakaźnych, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (2009-2011),następnie wiceprzewodniczący, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Pediatrii, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.  . Informacja o Klinice:


Klinika specjalizuje się w: rozpoznawaniu i leczeniu zakażeń inwazyjnych u dzieci i możliwości ich zapobiegania, optymalizacji diagnostyki i leczenia dzieci zakażonych wirusem HIV, w boreliozie , w zakażeniach układu nerwowego, hepatologii dziecięcej – infekcyjne (HCV,HBV) i nieinfekcyjne choroby wątroby (stłuszczenie, choroby autoimmunologiczne, choroba Wilsona), a zwłaszcza stworzenie modelu opieki nad dzieckiem otyłym z objawami uszkodzenia wątroby NASH/NAFLD, występowanie, diagnostyka i leczenie gorączek nawrotowych u dzieci (zespół PFAPA, TRAPS, Rodzinnej Gorączki Śródziemnomorskiej).  Kontynuowane są również badania z dziedziny zakażeń odmatczynych (HIV, HPV, VZV, toksoplazmoza,  cytomegalia).

Usługi medyczne

Hospitalizujemy pacjentów od 0 do 18 roku życia
 Zespół pracowników kliniki posiada wysokospecjalistyczne umiejętności w dziedzinie rozpoznawania:
 chorób wysypkowych
 chorób przebiegających z cechami uszkodzenia wątroby
 neuroinfekcji
 ustalania przyczyn gorączki o nieustalonej etiologii
 leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze,
 leczenia zakażeń odmatczynych
 znajomości zasad nowoczesnej antybiotykoterapii oraz leczenia zakażeń wirusowych
 zwalczania zakażeń szpitalnych


Poradnie:


Poradnia Chorób Zakaźnych Dzieci
Telefon do rejestracji Harmonogram pracy Lekarze przyjmujący
 
71 770 31 59 pn, wt, śr., pt. - 7.00 - 14.30
czwartek - 9.00 – 16.35
przyjmują specjaliści
oddelegowani z Oddziału
 

Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Ordynator

Prof. nadzw. dr hab. Leszek Szenborn


Zespół Kliniki

 

Adiunkci

Dr n. med. Izabela Zaleska                           (adiunkt dydaktyczny),
Dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan     (adiunkt dydaktyczny ED)

Asystenci:

Dr n. med. Jolanta Jasonek

Lekarze na etacie SPSK1:

Dr n. med. Zofia Szymańska-Toczek
Lek. med. Marzena Dawiec
Lek. med. Elżbieta Szczurek-Adamiczka
Lek. med. Karolina Szel-Bernach
Lek. med. Kamila Zyzak

Rezydenci:

Lek. med. Marta Burkietowicz,
Lek. med. Kamila Ludwikowska
Lek. med. Katarzyna Toczek-Kubicka
Lek. med. Marcin Gwoździk
Lek. med. Joanna Chruszcz
Lek. med. Bogna Franczak

Doktoranci:

Lek. med. Barbara Kraszewska-Głomba
Lek. med. Karolina Waszczuk
Lek. med. Monika Karlikowska-Skwarnik
Lek. med. Katarzyna Tkaczyszyn

 

Osiągnięcia Kliniki:


W Klinice po raz pierwszy w Polsce oznaczono antygen Australia (HBs) oraz przeprowadzono badania epidemiologiczne występowania tego zakażenia u dzieci (C. Rabenda), wprowadzono do leczenia wzw B interferon oraz diagnostykę wirusologiczna EBV. W 1999 roku na Kongresie Hepatologicznym w Bazylei nagrodzono pracę oceniającą ślepe biopsje wątroby u dzieci (Z. Rudkowski, J. Gruszka). Kierownik Kliniki dr hab. Leszek Szenborn został wybrany na Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii na czwartą kadencję (2009-2011), oraz sprawuje funkcje wiceprzewodniczącego w oddziałach dolnośląskich Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Lekarzy Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. opracowania rozdziałów w podręcznikach zespołowych, m.in. w ”Infektionskrankheiten” (1983), „Zarys kliniki chorób zakaźnych” (1994), „Pediatria” (1999) oraz opracowania autorskie kilku podręczników i skryptów, m.in. Zbigniew Rudkowski Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci (2001) i ostatnio wydany „Atlas chorób zakaźnych dzieci” (2006), którego autorami są prof. Irma Kacprzak–Bergman i prof. Leszek Szenborn.

Historia Kliniki:

Klinikę Chorób Zakaźnych Dzieci powołano w 1961 roku, ze względu na niekorzystną sytuacją epidemiologiczną populacji dziecięcej na Dolnym Śląsku i w województwach sąsiednich . W tym celu został zbudowany nowoczesny pawilon szpitalny przy ul. Bujwida 44 (izolatki – boksy Melzera na wzór szwedzki, 60 łóżek). Głównym inicjatorem podjętych starań i działań organizacyjnych był prof. Tadeusz Nowakowski, bliski współpracownik prof. Hanny Hirszfeldowej, który został pierwszym kierownikiem Kliniki (1961-1962). Następnie kierownikami kliniki byli kolejno: prof. dr hab. Janina Czyżewska (1962-1972), prof. dr hab. Zbigniew Rudkowski (1972-1998), prof. dr hab. Irma Kacprzak-Bergman (1998-2007), prof. dr hab. Leszek Szenborn (2007-nadal). Problematyka naukowa kliniki: hepatologia dziecięca, choroby zakaźne dzieci, szczepienia i powikłania poszczepienne. Zorganizowano poradnię szczepień. Następnie powstały poradnie hepatologiczna i hematologiczna. W 1970 roku w związku z wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej klinik i zakładów naukowych Akademii Medycznej, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego stała się jednym z ogniw organizacyjnych Instytutu Pediatrii. Prof. Rudkowski będący dyrektorem Instytutu stworzył wówczas pracownię fenyloketonurii wykonującą badania noworodków dla Dolnego Śląska. Kolejna reorganizacja zakładów ochrony zdrowia doprowadziła do likwidacji poradni miejskich działających na terenie kliniki oraz laboratoriów. W 1981 zmieniono nazwę kliniki z Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego na Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci. Prof. Irma Kacprzak–Bergman (kierownik w latach 1998-2007) zdołała utworzyć 3 nowe poradnie przykliniczne: poradnia chorób wątroby, poradnia HIV/AIDS i poradnia chorób zakaźnych. W Klinice wydzielono pododdział HIV/ AIDS oraz przywrócono działalność laboratorium naukowego wyposażając go w sprzęt PCR. W 2006 r zmieniono nazwę Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci ze względu na poszerzenie tematyki klinicznej i badawczej na Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych. W 2007 roku po odejściu na emeryturę prof. Irmy Kacprzak-Bergman, kierownictwo Katedry i Kliniki objął jej habilitant dr hab. med. Leszek Szenborn.