Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej

Kierownik Zakładu
Prof. Urszula Zaleska-DorobiszLokalizacja ul. M. Curie-Skłodowskiej 68, 50-369 Wrocław


Kontakt Telefon

Sekretariat
Sekretariat - FAX

Rejestracja RTG i USG
Rejestracja TK i MR
Rejestracja USG pediatryczne

e-mail

(71) 784 26 51
(71) 327 09 69

(71) 784 26 54
(71) 784 26 66
(71) 733 30 18


Kierownik zakładu:
Prof. nadzw. dr hab. n.med. Urszula Zaleska-Dorobisz - kierownik Zakładu, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie  Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Informacja o zakładzie:


W skład Zakładu  Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej wchodzą następujące pracownie: Pracownia  Badań Ultrasonograficznych dla dorosłych, Pracownia  Rentgenodiagnostyki, Pracownia Radiologii Pediatrycznej (3 pracownie RTG i USG- specjalizujące się w onkologii, urologii,endokrynologii, kardiologii i gastroentereologii dziecięcej) i Ośrodek Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Tomografii Komputerowej i Pracownia Rezonansu Magnetycznego). Zakład  zatrudnia zespół bardzo doświadczonych specjalistów radiologów. Zarówno pracownie TK i MR oraz pracownie USGwyposażone są w  nowoczesną aparaturę  co  umożliwia wykonywanie wysokospecjalistycznych i unikalnych w skali regionu badań obrazowych. Należą do nich badania z wykorzystaniem elastografii, badań naczyń u dzieci i dorosłych oraz badaniań diagnostycznych w schorzeniach watroby i trzustki jak MRCP. Nowoczesne metody diagnostyczne znalazły zastosowanie w badaniach endokrynologiczntych np: badania MR w ocenie stanów  po przezklinowej resekcji gruczolaków przysadki mózgowej oraz po leczeniu zachowawczym guzów hormonalnie czynnych oraz  w diagnostyce guzów nadnerczy. Znaczna część badań jest wykorzystywana w diagnostyce schorzeń onkologicznych i hematologicznych u dzieci i dorosłych (białaczki, chłoniaki  i  guzy  lite u dzieci, białaczki chłoniaki, szpiczak, nowotwory u pacjentow dorosłych). W wymienionych schorzeniach onkologicznych do oceny powikłań pod postacią zatorowości plucnej wykorzystuje się nowe protokoły badawcze za pomocą angio-TK tętnic płucnych, zmiany śródmiąższowe tkanki płucnej u dorosłych i dzieci diagnozuje się wysokospecjalistycznymi badania HRCT (128- rzędowy aparat TK). W Pracowni USG wykonuje się badania z opcja elastografii do diagnostyki zmian ogniskowych w tarczycy oraz w diagnostyce węzłów chłonnych zarówno u dzieci jak i dorosłych.

 • Ośrodek Diagnostyki Obrazowej wyposażony jest w aparaty najwyższej klasy:
  128 – rzędowy aparat TK Somatom Definition AS+ firmy Simens – dar WOŚP
  Aparat MR Magnetom Avanto firmy Simens o mocy 1,5Tesli – typ zamknięty 
 • Zatrudniamy wysokospecjalistyczny zespół lekarzy i techników z wieloletnim doświadczeniem
 • Wykonujemy badania w zakresie diagnostyki obrazowej dla dorosłych i dla dzieci

  Dobro pacjenta, a także rzetelna pomoc w świadczeniu usług medycznych jest dla nas najważniejsza.


Ośrodek Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Tomografii Komputerowej i Pracownia Rezonansu Magnetycznego) Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu zatrudnia zespół bardzo doświadczonych specjalistów radiologów, a nowoczesna aparatura TK i MR umożliwia wykonywanie badań obrazowych, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przez przepisy NFZ.
Zapraszamy kolegów lekarzy oraz pacjentów do wykonywania badań w naszych Pracowniach, zarówno w ramach umowy z NFZ jak i na zasadach komercyjnych.
Oferujemy krótkie terminy oczekiwania na badania oraz wyniki, a także miłą i przyjazną atmosferę w czasie pobytu w naszym OśrodkuHistoria Zakładu

Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej przy SPSK- 1 powstał na bazie istniejącego Zakładu Radiologii AM
we Wrocławiu we wrześniu 2010 r.
Kierownikiem Zakładu jest dr hab. med. Urszula Zaleska-Dorobisz, prof. nadzwyczajny AM we Wrocławiu.

Zakład jest jednym z wiodących ośrodków klinicznych i naukowych w dziedzinie radiologii na Dolnym Śląsku
i ceniony w Polsce.

Główne cele i założenia:
• utrzymanie roli i znaczenia Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej wchodzącego w skład Katedry Radiologii AM jako wiodącego ośrodka uniwersyteckiego, regionalnego spełniającego funkcje o najwyższym poziomie klinicznym,
naukowym, dydaktycznym i usługowym w dziedzinie diagnostyki obrazowej w tzw. Starym Kampusie.
• Współpraca z Klinikami oraz szpitalami i oddziałami na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska o profilu ogólnym
i pediatrycznym.
• Efektywne wykorzystanie istniejącej bazy diagnostycznej
• Maksymalne skrócenia procesu diagnostycznego opartego na metodach obrazowania w celu szybkiego
podjęcia leczenia, przeprowadzenie koniecznych badań diagnostycznych przedoperacyjnych w fazie
przedszpitalnej- doposażenie Zakładu w nowoczesna aparaturę medyczną i odnowienie starego parku maszynowego ( aparaty USG aparaty RTG, Mammograf, MR)
• Wprowadzenie sieci systemu informatycznego do archiwizacji i dokumentacji radiologicznej (PACS, RIS)
i sieci wewnątrzszpitalnej (interclinic, HIS)
• Kontynuacja zadań dotychczas realizowanych w zakresie działalności usługowej
• Dążenie do ucyfrowienia istniejących aparatów USG i zakup w pełni cyfrowych aparatów RTG w celu
osiągnięcia obrazów diagnostycznych o wysokim standardzie.
• Stworzenie podstaw do rozwoju teleradiologii Szpital musi być przyjazny dla każdego pacjenta.
Nawet najbardziej doświadczony zespół lekarski, techników rentgenodiagnostyki i pielęgniarek nie może
zmienić oblicza szpitala, gdy jest on mało nowoczesny. W dobie restrukturyzacji w systemie opieki zdrowotnej bezdyskusyjna jest konieczność tworzenia szpitali budzących szacunek i uznanie pacjentów
• w skład Zakładu wchodzi Ośrodek Diagnostyki Obrazowej SPSK-1 powstał w 1994 roku – była to jedna
z pierwszych tego typu jednostek medycznych na terenie Dolnego Śląska. Od początku działalności należał do najlepszych ośrodków diagnostycznych w regionie i kraju. Zatrudniał zespół najbardziej doświadczonych
specjalistów radiologów.
• Początkowo dysponował aparatem TK spiralnym, a w 2003 roku zakupiono aparat TK 11 – rzędowy,
należący do nowszej generacji tego typu aparatów.
• W 1994 roku Ośrodek został wyposażony w nowoczesny aparat MR najnowszej generacji, który był eksploatowany do 2013 roku.

Ponadto:

 
 • Ośrodek Diagnostyki Obrazowej SPSK-1 powstał w 1994 roku – była to jedna 
  z pierwszych tego typu jednostek medycznych na terenie Dolnego Śląska.
  Od początku działalności należał do najlepszych ośrodków diagnostycznych w regionie
  i kraju. Zatrudniał zespół najbardziej doświadczonych specjalistów radiologów.
 • Początkowo dysponował aparatem TK spiralnym, a w 2003 roku zakupiono aparat
  TK 11 – rzędowy, należący do nowszej generacji tego typu aparatów.
 • W 1994 roku Ośrodek został wyposażony w nowoczesny aparat MR najnowszej
  generacji, który był eksploatowany do 2013 roku.
  /div>