Klinika Geriatrii

Kierownik KlinikiProf. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny geriatryczny

Prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska


Lokalizacjaul. Marii Curie-Skłodowskiej 66, 50-369 Wrocław

sekretariat

Sekretariat - FAX

e-mail

(71) 784-24-28

(71) 327-09-15Dyżurka lekarska
(71) 784 25 07
Dyżurka pielęgniarska(71) 784 22 46
Pielęgniarka oddziałowa
(71) 784 25 26
Pielęgniarka koordynująca
(71) 784 22 50
Ruch chorych

(71) 784 21 95
(71) 784 27 96 


Prof_MalgorzataSobieszczanska.JPG
Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

Informacja o Klinice:


Katedra i Klinika Geriatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozpoczęła funkcjonowanie
z dniem 1 października 2016 roku. Klinika posiada w swym składzie 21 łóżkowy odział diagnostyczno-obserwacyjny
oraz bazę zabiegową i dydaktyczną. Do hospitalizacji w Klinice Geriatrii kwalifikowane są osoby w wieku podeszłym
wymagające kompleksowej oceny geriatrycznej.

Badania naukowe w Katedrze i Klinice Geriatrii koncentrują się na fizjologicznych i patologicznych zjawiskach
procesu starzenia się oraz wielkich problemach geriatrycznych, w tym otępieniu (m.in. chorobie Alzheimera),
majaczeniu i depresji, a także różnorodnych aspektach zespołu kruchości”, cukrzycy, osteoporozy i choroby
sercowo-naczyniowej, a także polipragmazji, wiodącej do jatrogennego zespołu geriatrycznego. W Katedrze
i Klinice Geriatrii realizowany jest przedmiot „Geriatria” dla studentów V roku kierunku lekarskiego,
polskojęzycznych i anglojęzycznych, w wymiarze rocznym 40 godzin (10 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń
klinicznych).

Aktualnie realizowany jest projekt statutowy pt. „Bezpieczeństwo spirometrycznego testu rozkurczowego
u starszych osób”.

  Geriatria.JPG

Usługi medyczne

Do hospitalizacji w Klinice Geriatrii kwalifikowane są osoby w wieku podeszłym wymagające kompleksowej oceny
geriatrycznej. Wykonywane są badania lekarskie, ocena sprawności funkcjonalnej (czynności dnia codziennego),
ocena stanu fizycznego, psychicznego. W Klinice wykonywana jest rehabilitacja geriatryczna oraz badania
przesiewowe w zakresie ryzyka upadku u osób w podeszłym wieku. Pacjenci są konsultowani przez psychologa
w kierunku zaburzeń otępiennych, zespołów depresyjnych, lękowych i innych.

 

 Geriatria_zespol.jpg

Skład osobowy Kliniki

Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska

Zespół Kliniki

Lekarze

Dr n. med. Machaj Zbigniew
Dr n. med. Szczepaniak Wioletta - starszy wykładowca UMW
Dr n. med. Pirogowicz Iwona - adiunkt UMW
Dr n. med. Joanna Żórawska - asystent UMW
Lek. Kulczak Aleksandra - asystent SPSK-1
Lek. Lindner Karolina - asystent UMW
Lek. Parużyńska Anna - asystent UMW
Lek. Szymala-Pędzik Małgorzata - asystent UMW

 
Psycholog kliniczny:
Mgr Elżbieta Luczys

Pielęgniarka oddziałowa:
Mgr Renata Grocholska-Skiba

Pielęgniarka koordynująca:
Monika Ambroziak

Rehabilitant:
Mgr Władysław Wierzejski
Sekretariat:
Magdalena CiechanowiczOsiągnięcia Kliniki:

Wybrane publikacje pracowników Katedry:

1.    B Bień, P Błędowski, K Broczek, J Derejczyk, T Grodzicki, K Kędziora-Kornatowska, J Kokoszka-Paszkot,
M Przygucka-Gawlik, A Klich-Rączka, T Kostka, Z. Machaj, K Szczerbińska, K Wieczorowska - Tobis, M Żak.:
Standardy postępowania w opiece geriatrycznej: stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
opracowane przez ekspertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia. Gerontol.Pol. 2013 T.21 nr 2; s.33-47

2.    J. Edehmann, T. Dobosz, M. Sobieszczanska, M. Negrusz-Kawecka, J. Dressler.: Mutation analysis for
the detection of long QT-syndrome (LQTS) associated SNPs. Int.J.Leg. 2017; 131:333-338. IF:1.850

3.    M Sobieszczańska, S Tubek, S Spychała.: Good's syndrome and hypoparathyroidism combined with
hypocalcaemia, hypokalemia, hypomagnesemia, and hypophosphatemia. Immunol.Lett. 2016 Vol.172;
s.132-133. IF: 2.483

4.    M. Poręba, P. Gać, L. Usnarska-Zubkiewicz, W. Pilecki, K. Kuliczkowski, G. Mazur, M. Sobieszczańska,
R. Poręba.: Echocardiographic evaluation of the early cardiotoxic effect of hematopoietic stem cell
transplantation in patients with hematologic malignancies. Leuk.Lymphoma 2016 Vol.57 no.9; s.2119-2125. IF: 3.093

5.    J. Kochanowski, M. Sobieszczańska, S. Tubek, M. Żurek, J. Pawełczak.: Successful therapy with
bevacizumab in a case of hereditary hemorrhagic telangiectasia. Hum.Vacc.Immunother. 2015 Vol.11
no.3; s.680-681. IF: 2.146

6.    D. Polak-Jonkisz, L. Rehan, K. Laszki-Szcząchor, M. Sobieszczańska.: Novel targets for
pharmacological intervention in age-related diseases. Trends Pharmacol.Sci. 2014 Vol.35 no.12; s.622-623. IF: 11.539

7.    P Gać, M Sobieszczańska: Effects of cigarette smoke on Holter ECG recordings in patients with
arterial hypertension. Part 1: Time domain parameters of heart rate variability
Environ.Toxicol.Pharmacol. 2014 Vol.37 no.1; s.404-413. IF: 2.084

8.    M. Sobieszczańska, S Tubek, D Poplicha, A Grabelus, J Pawełczak.: Henoch-Schönlein purpura
(HSP) and high-dose immunoglobulin treatment in patient with familiar prostatic adenocarcinoma
Hum.Vacc.Immunother. 2014 Vol.10 no.2; s.358-359. IF: 2.366.

9.    D Polak-Jonkisz, K Laszki-Szcząchor, L Rehan, W Pilecki, H Filipowski, M Sobieszczańska:
Nephroprotective action of sirtuin 1 (SIRT1). J.Physiol.Biochem. 2013 Vol.69 no.4; s.957-961
IF: 2.496.

10.    K Misiak, Z Machaj, A Dąbek, I Zborowska.: Quality of life of older people in long term care.
W: Live with dignity to the end. [Vol.3]: Clinical and social aspects of palliative and hospice care ;
ed. D Krzyżanowski [et al.]; Opole : Publishing House WCM, 2011; s.166-172. ISBN 978-83-62640-24-9

11.    K Lindner, W Szczepaniak, A Obojski, A Wolańczyk-Mędrala, W Mędrala, A Dor-Wojnarowska,
J Liebhart.: Diagnostyka astmy w podeszłym wieku. W:Astma oskrzelowa w podeszłym wieku ;
red. B Panaszek; Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2011; s.89-131;ISBN 978-83-62138-50-0

12.    I. Pirogowicz, M Patyk, P Popecki, J Rudnicki, Ł Gojny, M Pokorski.: Lung function in patients with
gastro-esophageal reflux disease and respiratory symptoms. Adv.Exp.Med.Biol. 2013 Vol.788:
Neurobiology of respiration; s.161-166. IF: 2.012

13.    K. Życińska, K. Wardyn, T.M. Zielonka, A. Nitsch-Osuch, R. Smolarczyk, S. Zarzycki, U. Demkow,
W. Lukas, I. Pirogowicz.: Atherosclerotic factors in PR3 pulmonary vasculitis. Adv.Exp.Med.Biol. 2013
Vol.755: Respiratory regulation - clinical advances; s.283-286. IF: 2.012

14.    MM Bujnowska-Fedak, I Pirogowicz.: Support for e-health services among elderly primary care
patients. Telemed.e-Health 2014 Vol.20 no.8; s.696-704. IF: 1.668