Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Psychicznego

- Klinika Psychiatrii USK

Kierownik Kliniki,
Lekarz kierujący oddziałem
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

Jednostki Koordynator

Przykliniczna Poradnia Zdrowia Psychicznego

Przykliniczna Poradnia Psychogeriatryczna

Koordynator Poradni:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski

Koordynator Zespołu Leczenia Środowiskowego:
dr n. med. Patryk Piotrowski

Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny
Koordynator Oddziału:
dr n. med. Monika Kantorska-Janiec

Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic

Koordynator Oddziału:
dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak, prof. nadzw. UMW

Oddział Kliniczny Psychiatryczny
i Psychogeriatryczny

Koordynator Oddziału:
dr n. med. Jan Aleksander Beszłej

Zespół psychiatryczno-psychologiczny,
konsultacyjny

Kierownik zespołu psychologów:
mgr Aleksandra Woch

Lokalizacja50-367 Wrocław, Wybrzeże Ludwika Pasteura 10

KontaktTelefon
Przykliniczna Poradnia Zdrowia
Psychicznego
(71) 784-16-10
Pokój Przyjęć (71) 784 16 17
Dyżurka pielęgniarska oddziału
całodobowego
(71) 784 16 15
Koordynator Oddziału Dziennego
Psychiatrycznego
(71) 784-16-34
Koordynator Oddziału Dziennego
Leczenia Nerwic
(71) 784-16-43
Dyżurka pielęgniarska oddziałów
dziennych
(71) 784-16-41
Dyżurka lekarzy rezydentów (71) 784-16-41
Lekarz dyżurny 885-853-007


Informacje na temat Kliniki Psychiatrii USK, zasad przyjęć i zakresu usług diagnostycznych oraz terapeutycznych mieszczą się na stronie: http://www.psych.umed.wroc.pl/pl/dzialalnosc-uslugowa

 


Informacja o Klinice:


Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych: organicznych (otępienia, choroby wieku podeszłego), psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe), zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenia dwubiegunowe), nerwicowych i osobowości. Konsultacje specjalistyczne dla pacjentów SPSK-1 z zakresu psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży
W strukturze Kliniki Psychiatrii SPSK nr 1 znajdują się:
- Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny
- Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic
- Przykliniczna Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Oddział Kliniczny Psychiatryczny i Psychogeriatryczny
- Zespół psychologów klinicznych oraz psychiatrów konsultantów.

 

Usługi medyczne

Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych: organicznych (otępienia, choroby wieku podeszłego), psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe), zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenia dwubiegunowe), nerwicowych i osobowości.

Konsultacje specjalistyczne dla pacjentów oddziałów stacjonarnych SPSK-1 z zakresu psychiatrii i psychiatrii dzieci
i młodzieży oraz psychologii klinicznej.

 Skład osobowy Kliniki Psychiatrii


Lekarze

prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
prof. dr hab. Błażej Misiak
prof. dr hab. Jerzy Leszek
prof. dr hab. Tomasz Pawłowski
dr hab. Dorota Frydecka
dr hab. Krzysztof Małyszczak
dr med. Jan Aleksander Beszłej
dr med. Agnieszka Cyran
dr med. Tomasz Hadryś
dr med. Monika Kantorska-Janiec
dr med. Patryk Piotrowski
dr med. Monika Szewczuk-Bogusławska
dr med. Elżbieta Trypka


Psycholodzy

dr Sylwia Chładzińska-Kiejna
dr Bartłomiej Stańczykiewicz
dr Dorota Szcześniak
dr Renata Wallner
dr Anna Pałęga
mgr Karolina Fila-Witecka
mgr Agata Kołodziejczyk
mgr Marta Lenart-Bugla
mgr Maria Maćkowiak
mgr Adrianna Senczyszyn
mgr Mikołaj Oleszek
mgr Katarzyna Wiśniewska

mgr Anna Moszczyńska (długotrwała nieobecność)
mgr Anna Rudkowska-Mytych (długotrwała nieobecność)

Lekarze rezydenci

lek. Julia Alejnikowa
lek. Katarzyna Bielak
lek. Marta Błoch
lek. Marta Ciułkowicz
lek. Agnieszka Dybek
lek. Anna Gładka
lek. Mateusz Łuc
lek. Julian Maciaszek
lek. Monika Małecka
lek. Adam Makszewski
lek. Maksymilian Rejek
lek. Karolina Roczek
lek. Kamila Rudy

lek. Aleksandra Maryszczak (długotrwała nieobecność)

 

Terapeuci zajęciowi

mgr Anna Przeklasa
Sara Czaicka
Kamila Kozioł
Anita NestorowiczPielęgniarka Oddziałowa

mgr Danuta Wilkosz-Szuszkiewicz
Lekarze specjaliści psychiatrzy konsultujący pacjentów USK:

Kliniki dla dorosłych: dr n. med. Monika Kantorska - Janiec

Kliniki Pediatryczne: dr n. med. Monika Szewczuk - Bogusławska


Zespół psychologów konsultujących pacjentów klinik USK

mgr Bandrowska-Fatyga Dorota
mgr Burcon Agnieszka
mgr Fila-Witecka Karolina
mgr Grabowska Anna
mgr Gwadera Marzena
mgr Jackowska-Adamska Małgorzata
dr Salomon-Tuchowska Beata
dr Słotwiński Krzysztof
mgr Szpich Elżbieta
dr Szcześniak Dorota


Historia Kliniki:

Historia Kliniki:
Po drugiej wojnie światowej Klinika Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej została otwarta 21 V 1946 r. w budynku Miejskiego Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Kraszewskiego 25. Pierwszym kierownikiem został prof. Adrian Demianowski, wcześniej profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Pod jego kierunkiem we Wrocławiu habilitowali się wybitni polscy psychiatrzy: Kazimierz Dąbrowski i Lucjan Korzeniowski. W roku akademickim 1949/1950 powołano Akademię Medyczną, do której włączono również Katedrę i Klinikę Psychiatrii. W latach 1954-1957, z przyczyn politycznych, prof. A. Demianowski został odsunięty od pracy na uczelni, zastąpił go dr med. Stanisław Świerczek. Prof. Demianowski powrócił w 1957 r. i prowadził Klinikę do śmierci w 1960 r. W kolejnych latach kierownikami Katedry i Kliniki Psychiatrii byli: doc. Maria Demianowska (1960-1964), prof. Adam Bukowczyk (1964-1976), prof. Augustyn Wasik (1976-1991), prof. Andrzej Kiejna (1991 – 2016), a od 2016 r. Katedrą i Kliniką Psychiatrii kieruje prof. Joanna Rymaszewska.