DZH/59/VIII/2017/KOH

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/59/VIII/2017/KOH

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PEDIATRII ( DOŚWOADCZENIE W ZAKRESIE ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ) W KLINICE TRANSPLANTACJI SZPIKU, ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ORAZ INNYCH KOMÓRKACH MEDYCZNYCH W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 160 godzin, dyżury.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy