Specjaliści rozmawiali o przeszczepach

Specjaliści rozmawiali o przeszczepach


12 maja 2017 r. we wrocławskim Afrykarium odbyło się coroczne spotkanie koordynatorów transplantacyjnych z województw Dolnośląskiego i Opolskiego. Organizatorem spotkania było Biuro ds. Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli ordynatorzy oddziałów intensywnej terapii oraz koordynatorzy transplantacyjni, gościnnie również przedstawiciele Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”.

Na spotkaniu poruszano zagadnienia związane z kwalifikacją dawców, punktami krytycznymi koordynacji oraz dokumentami braku sprzeciwu na pobranie narządów wyrażonego przez dawcę za życia. Omówiono także program rodzinnych przeszczepów nerek w USK, w którym z każdym rokiem uczestniczy więcej dawców i biorców.

W spotkaniu uczestniczyły także osoby po przeszczepie, które opowiadały o swoich doświadczeniach. Uniwersytecki Szpital Kliniczny dzięki ogromnemu zaangażowaniu zespołu Biura ds. Transplantacji stał się wiodącym ośrodkiem na Dolnym Śląsku przeszczepiającym wątroby, nerki, szpik, rogówki. W ubiegły roku po raz pierwszy w USK przeszczepiono kończynę górną. Obecnie także Klinika Chirurgii Serca USK przygotowuje się do pierwszego przeszczepu serca.

W 2016 roku wykonano w USK :
42 przeszczepy nerek w tym 7 od dawców żywych.
14 przeszczepów wątrób
1 przeszczep kończyny górnej
89 przeszczepów szpiku
18 przeszczepów rogówek

Do maja 2017 roku wykonano w USK :
28 przeszczepów nerek w tym 8 od dawców żywych (to jedna trzecia przeszczepów rodzinnych w Polsce).
6 przeszczepów wątrób
23 przeszczepy szpiku
8 przeszczepów rogówek