Pielęgniarki Roku

Laureatki konkursu Pielęgniarka Roku 2016

W Konkursie Pielęgniarka Roku organizowanym corocznie przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, w eliminacjach wojewódzkich II miejsce zajęła Anna Juskowiak z Działu Bloków Operacyjnych oraz Magdalena Nizoł z Kliniki Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii. III miejsce przypadło Jolancie Zdeb z Działu Bloków Operacyjnych.
– Jesteśmy dumni, że w prestiżowym konkursie, organizowanym przez towarzystwo naukowe, nasze koleżanki zajęły tak wysokie miejsca – podkreśla Dorota Milecka, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa USK.

Magdalena Nizoł – mgr pielęgniarstwa, absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z 2016 roku. Zawodowo związana z Kliniką Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii od lipca 2015 roku. Dąży do podnoszenia kwalifikacji zawodowych biorąc udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach. W 2016 r. ukończyła kurs o specjalności ,,Edukator w cukrzycy”, kurs specjalistyczny ,,Wykonywanie i interpretacja zapisu elektokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych” oraz ,,Kurs podstawowy w zakresie przetaczania krwi”.

Anna Juskowiak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, zawód pielęgniarki wykonuje od 2005 r., kiedy ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu. W 2006 r. przyjechała do Wrocławia przekonana, że duże miasto daje dużo możliwości. W latach 2006 – 2008 pracowała na oddziale chirurgicznym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu. W 2010 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu, a w 2014 r. zdała egzamin pań-stwowy i uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Aktualnie pracuje jako pielęgniarka operacyjna w Dziale Bloków Operacyjnych oraz studiuje Dyplomację Europejską na Uniwersytecie Wrocławskim. Zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym lubi wyzwania. Jak sama o sobie mówi „ pełna nadziei na lepsze jutro podejmuje wyzwania dnia codziennego”.

Jolanta Zdeb – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, absolwentka studiów magisterskich Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jako pielęgniarka pracuje od 19 lat, obecnie jako pielęgniarka anestezjologiczna w Dziale Bloków Operacyjnych.