Mamy mleko dla wcześniaka

"Mamy mleko dla wcześniaka we Wrocławiu”


19.12.2016 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym (USK) przy Klinice Neonatologii został otwarty Bank Mleka Kobiecego, dzięki któremu noworodek urodzony przedwcześnie lub chory otrzyma mleko gatunkowo swoiste istotne w procesie terapeutycznym. Bank jest siódmą placówką w Polsce, pierwszą na Dolnym Śląsku. Fundusze na ten cel przekazał Urząd Miasta Wrocławia, zaś patronat objęła Fundacja Bank Mleka Kobiecego.

Bank Mleka to specjalistyczne laboratorium, prowadzące rekrutację dawczyń wśród zdrowych matek karmiących własne dzieci, pozyskuje od nich pokarm, a następnie, po przeprowadzeniu serii kontrolnych badań i pasteryzacji, przekazuje potrzebującemu dziecku, którego mama z różnych przyczyn nie może stymulować laktacji ani karmić. Podaż mleka dawczyń dotyczy przede wszystkim noworodków przedwcześnie urodzone oraz urodzonych w terminie porodu w stanie ciężkim, od chwili narodzin, do czasu, aż będą mogły otrzymywać pokarm własnej matki.

Mleko kobiece pochodzące z profesjonalnego banku mleka jest drugim, po mleku własnej matki, pokarmem zalecanym do stosowania u noworodków i niemowląt (WHO, UNICEF).

Jak potwierdzają liczne badania naukowe, mleko kobiece ma niezastąpioną wartość odżywczą, terapeutyczną, troficzną, stymulującą i profilaktyczną. Karmienie dziecka piersią jest nieodzownym elementem macierzyństwa i stanowi element silnie wzmacniający unikalną więź łączącą matkę i dziecko. Dlatego karmienie piersią oraz wszystkie działania mu sprzyjające są wspierane przez liczne autorytety medyczne i społeczne.

Karmienie noworodków, zwłaszcza przedwcześnie urodzonych, mlekiem kobiecym, w porównaniu do mieszanek sztucznych, wywiera korzystny wpływ na życie i zdrowie tych noworodków.

Bezpośrednie korzyści dla dzieci to:

- redukcja liczby zgonów noworodków;
- zmniejszenie ryzyka poważnych powikłań ze strony przewodu pokarmowego – w stopniu istotnym statystycznie rzadsze występowanie martwiczego zapalenia jelit i sepsy u noworodków przedwcześnie urodzonych;
- zmniejszenie częstości chorób o podłożu alergicznym.

Korzyści odległe to redukcja występowania takich chorób jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby naczyń serca, białaczki, schorzenia jelit, dobrze opisane w literaturze tematu.

Funkcjonowanie Banku Mleka Kobiecego pozwala w pełni zrealizować zalecenia dotyczące sposobu żywienia wcześniaków i dzieci chorych, które nie mogą być karmione mlekiem własnej matki. Pasteryzowane mleko kobiece stanowi uzupełnienie pokarmu własnej matki, a obowiązujące procedury sprzyjają w przyszłości karmieniu naturalnemu.


Nasz zespół:
Kierownik: dr hab.n.med. Barbara Królak-Olejnik prof.nadzw.
Koordynator: diagnosta laboratoryjny dr n.med. Matylda Czosnykowska-Łukacka
Położna laktacyjna: mgr położnictwa Lucyna Świderska


Nasz adres:
Bank Mleka Kobiecego
Klinika Neonatologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza Radeckiego
Ul. Borowska, 50-556 Wrocław
Tel. 71 733 15 15